Nguyễn Hải Minh
Phó tổng giám đốc, Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, Mazars Vietnam
Phó chủ tịch, Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu (Eurocham)
Thành viên ban điều hành, Hiệp hội doanh nghiệp Trung và Đông Âu (CEEC)


Ông Minh có bằng cử nhân Kế toán, Kiểm toán Đại học Kinh tế Quốc dân (Việt
Nam), và Thạc sĩ quản trị kinh doanh Đại học California Miramar University (U.S).
Ông Minh hiện đang điều hành quản lý khối dịch vụ tư vấn thuế, luật, và doanh
nghiệp tại Mazars Việt Nam. Với hơn 14 năm kinh nghiệm làm việc tại Big4 và
Mazars, ông tham gia các dự án gia nhập thị trường, đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư
nước ngoài, tư vấn tái cấu trúc giao dịch của các tập đoàn đa quốc gia, mua bán
sáp nhập doanh nghiệp, tư vấn tuân thủ quy định tài chính và thuế tại Việt Nam.
Tại Eurocham, ông phụ trách lĩnh vực thuế và hải quan, hỗ trợ các doanh nghiệp
châu Âu kinh doanh tại Việt Nam và làm việc cùng Chính phủ Việt Nam trong việc
xây dựng và thực thi chính sách, và góp phần thúc đẩy quan hệ đầu tư giữa Việt
Nam và Châu Âu.
 
Ông là sáng lập viên Quỹ Viet Accelerator, đầu tư và hỗ trợ tư vấn các startups đồng
thời kết nối startups với các quỹ đầu tư và nhà đầu tư nước ngoài. Ông tham gia
định hướng và tư vấn cho các công ty khởi nghiệp về tuân thủ các quy định liên
quan tại Việt Nam, đặc biệt hỗ trợ tái cấu trúc mô hình kinh doanh của doanh nghiệp
trước và sau khi thực hiện gọi vốn hoặc mua bán sáp nhập.