Harry Hoàng

Nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của Tailored Accounts, Úc

Harry Hoàng (Hoàng Hiếu Huy): Cử nhân Kinh tế và Thạc sĩ Kế toán, Đại học
Quốc gia Úc, kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực Tài chính kế toán, tư vấn kinh
doanh và đầu tư.
Năm 2008 Hoàng Hiếu Huy thành lập Công ty Tailored Accounts cung cấp dịch vụ
kế toán và tư vấn doanh nghiệp, Tailored Accounts đã không ngừng phát triển và
tạo được uy tín tại Úc, đạt được nhiều giải thưởng danh giá và uy tín như: Top 100
doanh nghiệp xuất sắc nhất Australia năm 2015; Giải thưởng kinh doanh Telstra
năm 2014, 2015 & 2016; Giải thưởng Doanh nhân Canberra năm 2014 và giải
thưởng Doanh nghiệp nhỏ xuất sắc Australia năm 2015. Và mới gần đây, Harry
Hoàng nhận được giải thưởng CEO của năm tại Giải kế toán Australia 2018. Hiện
nay Tailored Accounts đang mở rộng văn phòng tới Sydney, Brisbane, Goulburn. Sự
thành công bước đầu của Tailored Accounts đã truyền cảm hứng cho các startup
hiện nay.
Harry Hoàng luôn ủng hộ các ý tưởng khởi nghiệp, kết nối và tạo cơ hội cho các
doanh nhân trẻ tại Úc. Từ công việc kế toán thực tiễn, dịch vụ khách hàng điển hình,
phân tích xu hướng thị trường và liên tục cập nhật công nghệ, anh tích cực tư vấn
chuyên môn, chia sẻ kiến thức tại hơn 40 bài báo ở các tạp chí công nghiệp từ năm
2014, nhận được sự phản hồi tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp.
Harry Hoàng thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với các trường đại học, cung cấp hơn
10 chương trình thực tập và đào tạo cho sinh viên hàng năm. Năm 2017 Harry
Hoàng và đồng nghiệp đã triển khai thành công chương trình AccountantChange 2020, chuỗi chương trình hỗ trợ đào tạo để hướng dẫn sinh viên định hướng công việc của họ trong tương lai. Harry Hoàng rất quan tâm tới việc áp dụng công nghệ;nghệ thuật lãnh đạo; phát triển nhân lực, coi trọng phát triển và đào tạo nhân lực,chú trọng hỗ trợ mục tiêu phát triển cá nhân của mỗi người là cần thiết cho sự pháttriển của doanh nghiệp.
Là một Doanh nhân và Tư vấn có kinh nghiệm lâu năm, Harry Hoàng luôn mong
muốn có cơ hội cố vấn và đầu tư cho các ý tưởng startup tiềm năng. Anh hiện là
một Angel (Nhà đầu tư thiên thần) đã tham gia đầu tư ở một số Quỹ đầu tư như:
Capital Angel, Sydney Angel, Griffin Accelerator, CBRIN (Canberra Innovation
Network).
Các công ty tiêu biểu mà Harry Hoang đã cấp vốn: Health Horizon
(https://thehealthhorizon.com/), Welcomer (http://www.welcomer.me), và khoảng 20
công ty tại Griffin Accelerator (https://griffinaccelerator.com.au/)