Vụ trưởng, Vụ Thị trường du lịch
Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Trình độ học vấn:

  • Cử nhân kinh tế du lịch (Kinh tế quốc dân)
  • Thạc sĩ kinh tế phát triển (Dự án cao học Việt Nam – Hà Lan)

1992 – 1997: Ông Đinh Ngọc Đức công tác tại Khách sạn Thắng Lợi (trực thuộc Công ty Du lịch Hà Nội) – nay là Công ty TNHH MTV Khách sạn Du lịch Thắng Lợi. Kinh qua phục vụ bàn, nhân viên marketing

1998 – 2005: Ông đảm nhiệm chức vụ Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, Tổng cục Du lịch (tham gia hợp tác đa phương, song phương trong ASEAN, đàm phán trong khuôn khổ Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế – đàm phán Việt Nam tham gia APEC, gia nhập WTO; hợp tác trong khuôn khổ Tổ chức du lịch thế giới – UNWTO)

2005 – 2008: Ông đảm nhiệm chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Tổng cục Du lịch

2008 – 2013: Ông đảm nhiệm chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2013 – 2015: Ông đảm nhiệm chức vụ Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2015 – nay: Ông đảm nhiệm chức vụ Vụ trưởng Vụ Thị trường du lịch, Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tham gia và chỉ đạo xây dựng nội dung Chiến lược Thương hiệu du lịch Việt Nam, Đề án nâng cao hiệu quả xúc tiến du lịch Việt Nam; tổ chức các chương trình e-marketing, xúc tiến quảng bá thu hút khách quốc tế.