Csaba Bundik là Cử nhân Tài chính, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh ĐH Viadrina,
Đức. Ông cũng là thành viên Hội đồng Đổi mới Châu Âu, phân bổ 2,7 tỷ EUR cho
các startups công nghệ tại Châu Âu, phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Trung và
Đông Âu tại Việt Nam. Ông từng là Giám đốc điều hành EuroCham tại Việt Nam, đại
diện cho cộng đồng doanh nghiệp Châu Âu (hơn 900 công ty) đối với chính phủ Việt
Nam, EU, và truyền thông.
Csaba hoạt động trong lĩnh vực tư vấn quản lý, phát triển kinh doanh và đầu tư mạo
hiểm. Là người đồng sáng lập và là thành viên của Hội đồng Giám sát của ALTERA,
công ty quản lý tài sản Hungary, có tên trên Sàn chứng khoán Budapest năm 2013.
Ông cũng từng làm cố vấn cho Cơ quan nghiên cứu, phát triển và đổi mới Hungary,
giảng viên không thường xuyên tại ĐH Viadrina, ĐH Nghệ thuật & Thiết kế
Budapest.
Csaba từng giữ vai trò Quản lý phát triển kinh doanh, ươm mầm doanh nghiệp tại
ValDeal Innovations, một tổ chức phi lợi nhuận về ươm tạo khởi nghiệp. Đồng tổ
chức chương trình đánh giá công nghệ và thương mại hóa toàn quốc tại Hungary.
Ông còn là Cố vấn chiến lược cho chương trình HATCH!, IPP’s Accelerator, VYE,
Start-up Weekend. Đồng thời là Cố vấn các chương trình phát triển kinh doanh của
chính phủ Việt Nam, Hàn Quốc, Phần Lan. Csaba tham gia đầu tư tại Việt Nam
trong vai trò nhà đầu tư thiên thần, đồng sáng lập Hiệp hội nhà đầu tư thiên thần
ASEAN, thành viên Hội đồng tư vấn AIESEC.