Mr. Nguyễn Hải Minh

Nguyễn Hải Minh Phó tổng giám đốc, Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, Mazars Vietnam Phó chủ tịch, Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu (Eurocham) Thành viên ban điều hành, Hiệp hội doanh nghiệp Trung và Đông Âu (CEEC) Ông Minh có bằng cử nhân Kế toán, Kiểm toán Đại học Kinh tế Quốc dân…